Bình tưới cây 8 lít

85.000 VNĐ

Bình tưới cây bằng nhựa thể tích 8 lít.


Xem thêm sản phẩm, dịch vụ và thông tin tư vấn kỹ thuật trồng rau sạch tại Tại Đây.