Chính sách bảo hành


Sản phẩm của Vườn Tại Gia cung cấp cho quý khách hàng được áp dụng chính sách bảo hành như sau:
  • Chúng tôi bảo hành sản phẩm khay: 1 năm.
  • Chúng tôi bảo hành sản phẩm khung giàn: 2 năm.
Tham khảo thông tin các sản phẩm và dịch vụ của Vườn Tại Gia cung cấp tại trang chủ: vuontaigia.net.
 

Bình luận