Chính Sách Bảo Mật Thông Tin


Mọi thông tin của Quý khách hàng, Vườn Tại Gia luôn cam kết sẽ được chúng tôi bảo mật tuyệt đối và không cung cấp cho bất kỳ bên thứ 3 nào, trừ những trường hợp pháp luật quy định và nhận được yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 

Bình luận