Dự án thực hiện

Trường Trung Học Châu Văn Liêm

Trường Ngoại Ngữ Quốc Tê Mỹ

Trường mần non Sơn Ca

Trường của trẻ em khuyết tật

Trường Mần Non Sóc Bông

Hình ảnh thi công tại HCM

Vườn rau nghệ sĩ Danh Hài Tấn Beo

Vườn công ty Đại Long An - KCN Xuyên Á - Long An

Hình ảnh thi công nhà chị Chi - Công viên Lê Thị Riêng

Vườn nhà cô Hồng - Tân Bình

Vườn nhà cô Thanh - Phú Mỹ Hưng

Vườn nhà chị Dung - Quận 9

Vườn nhà anh Khóa - Hàm Nghi - Quận 1

Vườn nhà chị Thủy - Võ Thị Sáu - Biên Hòa

Vườn nhà anh Dũng - Biên Hòa

Vườn nhà anh Đạt - quận 1

Vườn nhà anh Vĩ - Him Lam Quận 7

Vườn nhà anh Thành - Gò Vấp

Vườn nhà anh Chí - Nguyễn Súy Tân Phú

Vườn Nhà Anh Bình - Lê Thiệt Tân Phú

Vườn rau nhà anh Hòa -Tân Phú

Văn phòng làm việc của Vuontaigia.net

Vườn rau nhà anh Bình (444/4 Quang Trung) và chú Nam (87 Trần Đình Xu)

Vườn rau nhà a Dũng - Hai Bà Trưng - Quận 1

Vườn tại gia thi công tại Shanghai Resort Casino - Campuchia

Hình Ảnh thi công và kết quả thu hoạch vườn nhà chị Xuyến Quận 6

Vườn rau cho gia đình 10 thành viên