Hệ thống tưới phun sương

0 VNĐ


Đầu tưới phun sương, tưới nước mịn và đều giúp tản nhiệt và tưới mịn đều trên lá cây. Tưới rau mần, tưới mát ,…Rất thích hợp cho các loại rau ăn lá.


Đầu tưới phun sương, tưới nước mịn và đều giúp tản nhiệt và tưới mịn đều trên lá cây. Tưới rau mần, tưới mát ,…Rất thích hợp cho các loại rau ăn lá. Chúng tôi nhận thiết kế và lắp đặt hệ thống tưới phun sương cho vườn rau tại nhà hoặc vườn hoa, cây cảnh. Xem thêm sản phẩm, dịch vụ và thông tin tư vấn kỹ thuật trồng rau sạch tại trang chủ: vuontaigia.net.