Khay thông minh 65-42-18 xanh (nhựa loại 1)

80.000 VNĐ


Khay thông minh thích hợp trồng tất cả các loại rau ăn lá phổ biến. Kích thước: 64 - 42 - 18.Đặc điểm khay thông minh:

    - Không chảy nước ra nền nhà khi tưới.

    - Tiết kiệm 50% nước tưới so với khay thông thường.

    - Không đổ đất bẩn ra nền nhà.

    - Có thể tưới 1 lần mà đất vẫn có độ ẩm trong 2- 3 ngày.

Xem thêm sản phẩm, dịch vụ và thông tin tư vấn kỹ thuật trồng rau sạch tại Trang chủ Vườn Tại Gia.