Vườn công ty Đại Long An - KCN Xuyên Á - Long An

Hình ảnh đội ngũ nhân viên Vườn Tại Gia thi công vườn rau tại nhà cho công ty Đại Long An - Long An

Vườn công ty Đại Long An - KCN Xuyên Á - Long An
 
Vườn công ty Đại Long An - KCN Xuyên Á - Long An
 
Vườn công ty Đại Long An - KCN Xuyên Á - Long An

Bình luận