Vườn nhà anh Khóa - Hàm Nghi - Quận 1

Hình ảnh thi công vườn rau sạch trên sân thượng nhà phố của anh Khóa - quận 1 TPHCM

Vườn nhà anh Khóa - Hàm Nghi - Quận 1

Vườn nhà anh Khóa - Hàm Nghi - Quận 1

Vườn nhà anh Khóa - Hàm Nghi - Quận 1

Vườn nhà anh Khóa - Hàm Nghi - Quận 1

Vườn nhà anh Khóa - Hàm Nghi - Quận 1

Bình luận