Vườn nhà chị Thủy - Võ Thị Sáu - Biên Hòa

Hình ảnh thi công vườn trồng rau sạch trên sân thượng nhà chị Thủy - Biên Hòa - Đồng Nai
 

Vườn nhà chị Thủy - Võ Thị Sáu - Biên Hòa

Vườn nhà chị Thủy - Võ Thị Sáu - Biên Hòa

Vườn nhà chị Thủy - Võ Thị Sáu - Biên Hòa

Vườn nhà chị Thủy - Võ Thị Sáu - Biên Hòa

Vườn nhà chị Thủy - Võ Thị Sáu - Biên Hòa

Vườn nhà chị Thủy - Võ Thị Sáu - Biên Hòa

Vườn nhà chị Thủy - Võ Thị Sáu - Biên Hòa

Vườn nhà chị Thủy - Võ Thị Sáu - Biên Hòa

Vườn nhà chị Thủy - Võ Thị Sáu - Biên Hòa

Vườn nhà chị Thủy - Võ Thị Sáu - Biên Hòa

Bình luận