Vườn nhà cô Hồng - Tân Bình

Hình ảnh thi công vườn trồng rau tại nhà cô Hồng - quận Tân Bình TPHCM
 
Vườn nhà cô Hồng - Tân Bình
 
Vườn nhà cô Hồng - Tân Bình
 
Vườn nhà cô Hồng - Tân Bình
 
Vườn nhà cô Hồng - Tân Bình
 
Vườn nhà cô Hồng - Tân Bình

Bình luận