Vườn nhà cô Thanh - Phú Mỹ Hưng

Hình ảnh thi công vườn trồng rau sạch tại nhà nhà cô Thanh - quận 7 TPHCM

Vườn nhà cô Thanh - Phú Mỹ Hưng

Vườn nhà cô Thanh - Phú Mỹ Hưng

Vườn nhà cô Thanh - Phú Mỹ Hưng

Vườn nhà cô Thanh - Phú Mỹ Hưng

Vườn nhà cô Thanh - Phú Mỹ Hưng

Bình luận